Πολύ συχνά ακούμε τους άλλους να λένε πως πιστεύουν στον Θεό αλλά δεν το θεωρούν αναγκαίο και να πηγαίνουν στην εκκλησία. Είναι όμως έτσι; Τι είναι η εκκλησία και γιατί οι ορθόδοξοι χριστιανοί μέσα στους αιώνες ταυτίζουν την πίστη τους με τον εκκλησιασμό και το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας;  Τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά και αυτονόητα όπως τα εισέπραταν παλαιότερα οι απλοϊκοί άνθρωποι. Τώρα με την διόγκωση της λογικής αλλά και την πλήρη εκκοσμίκευση ακόμη και των πιστών είναι αναγκαίο νομίζω κανείς να εμβαθύνει στα θέματα της πίστεως με την μελέτη πατερικών κειμένων αλλά και συγχρόνων θεολόγων και ανθρώπων του πνεύματος προκειμένου να πείσει θα έλεγα με επιχειρήματα το λογικό μέρος της ψυχής του για αυτά τα σημαντικά υπαρξιακά μεγέθη.

alt

Όταν μιλάμε για «εκκλησία» μπαίνουμε στο χώρο του μυστηρίου και της θείας πραγματικότητος όπου πιό πειστικό γίνεται το βίωμα παρά οι αναλύσεις. Παρ' όλα αυτά ας πούμε εδώ δυό λόγια. Ο Κύριός μας όταν ανέβηκε στους ουρανούς δεν εγκατέληψε τον κόσμο, αλλά μας άφησε πίσω την εκκλησία Του. Η θεολογία μας λέει πως «εκκλησία είναι ο Χριστός παρατεινόμενος εις τους αιώνες». Δηλαδή ο Χριστός είναι παρών στην ιστορία, είναι εδώ το μυστικό σώμα του στο οποίο μπορεί ο καθένας να συσσωματωθεί,  να εκεντρισθεί και να Χριστοποιηθεί. Ο Χριστός μας κάλεσε να γίνουμε όμοιοι με Εκείνον και αυτό γίνεται στην κυριολεξία μέσα στον Θείο εκκλησιαστικό χρόνο. Γινόμαστε όμοιοι με αυτόν, γινόμαστε αδελφοί Του. Ως αδελφούς σύσσωμους του παναγίου σώματός Του θα μας παρουσιάσει στον Πατέρα όπως μας υποσχέθηκε. Και αυτόν τον εξαγιασμό μας τον χαρίζει ο Παράκλητος, το Άγιο Πνεύμα, που ήρθε σε μας μετά την Ανάληψη του Κυρίου και που ενεργεί στον καθένα μυστικά, μεταμορφωτικά και θεραπευτικά εφόσον έχει την ελεύθερη κατάφασή μας και την βουλητική μας συναίνεση. Όσο πιό μεγάλος είναι ο Θείος έρωτας στην καρδιά μας, η τήρηση των εντολών και η τελεία άφεση στα χέρια του ζώντος Θεού, τόσο μεγαλύτερη και η ενλεργεια του Παρακλήτου στην ψυχή μας, άλλωτε φανερή και άλλωτε μυστική, κρυφή, παιδαγωγική... 
Χρόνης Μούτσης 

alt