Κυριακή, 6 Ιουλίου 2014

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ Η «ΣΚΟΠΙΑ» ΝΑ ΤΑΥΤΙΖΕΙ ΤΟ ΜΠΡΑΧΜΑΝ ΜΕ ΤΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΒΑΤΑΡ; ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ Η «ΣΚΟΠΙΑ»
ΝΑ ΤΑΥΤΙΖΕΙ ΤΟ ΜΠΡΑΧΜΑΝ ΜΕ ΤΟ ΘΕΟ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΒΑΤΑΡ;
π. Αντωνίου Αλεβιζόπουλου
Μία Δικτατορία στο Μπρούκλιν - Η λατρεία της Σκοπιάς (Τ.Β')
Αθήνα 1993-1995 (σ. 268-271)

   Γνωρίζουμε πως η εταιρεία χαρακτηρίζει όλες τις άλλες θρησκείες διαβολικές... Όμως όταν πρόκειται να παγιδεύσει ανύποπτους ινδουιστές ή μωαμεθανούς δεν διστάζει να προβάλει τις Γραφές τους ως θεόπνευστες! Ας αναφέρουμε μερικά παραδείγματα
Στο βιβλίο «Από το Κουρουκσέτρα στον Αρμαγεδώνα - και η δική σας επιβίωση» (1992)συσχετίζει την Αγία Γραφή με την Μπάγκαβατ Γκίτα... «Το πό­σο σημαντικό πράγμα είναι η γνώση, το δείχνει η Γκίτα, όπως είδαμε πιο πάνω.» (σ. 20). Στο ερώτη­μα «ποιος είναι ο Θεός, στον οποίο θα προσφέρεται θυσία»η εταιρεία απαντά με αναφορά στη Ρίγκ-Βέδα και στην Μπαγκαβάτ Γκίτα: «Το υπέρτατο Βράχμαν».Στη συνέχεια υπογραμμίζει πως πρόκειται για το Θεό, ο οποίος είπε στον Μωυσή: «Εγώ είμαι ο Ων»! (σ. 21). Αλλάκαι ο επίγειος παράδεισος της «Σκοπιάς» ταυτίζεται με την εποχή της «Κάλι Γιούγκα» των Ινδουιστών!(σ. 25)...
Αυτό όμως που προξενεί ιδιαίτερη εντύπωση είναι το ότιη εταιρεία υποστηρίζει πως η ινδουιστική εικό­να της θεάς «Σανθάνα-Λάκσμι» πρέπει να ερμηνευ­θεί με βάση την Αγία Γραφή· δηλώνει «το σπέρμα της γυναικός» τού Γεν. γ' 15,δηλαδή την θεοκρατία τού Μπρούκλιν! (βλ.Ο δρόμος της Θεϊκής Αλήθειας οδηγεί σε απελευθέρωση, 1992, σ. 16-18).
...Δεν γνωρίζει άραγε το Μπρούκλιν, πως οι Ιν­δουιστές και οι γραφές τους δεν δέχονται την ύπαρ­ξη ενός προσωπικού Θεού και πως στον απόλυτο μονισμό των Ινδών δεν υπάρχει διάκριση ανάμεσα σε Δημιουργό και δημιουργήματα;
Πως μπορεί η «Σκοπιά» να ταυτίζει το Μπράχμαν με τον Θεό, που αποκαλύφθηκε στον Μωυσή ως «ο Ων»,και τον Ιησού Χριστό με τους Αβατάρ,...;
...Τα πιστεύει αυτά τα πράγματα η «Σκοπιά»ή μήπως απλά στοχεύει να δημιουργήσει «προγεφύρω­μα» για πολλούς ανθρώπους της εποχής μας, που πι­στεύουν ότι κάποιος γκουρού στην Ινδία, όπως οΣάϊ Μπάμπα, είναι οΑβατάρτης εποχής μας, της «Νέ­ας Εποχής», και ενσάρκωση του Χριστού; Στην πρώ­τη περίπτωση η εταιρεία δεν μπορεί να έχει καμμία σχέση με την χριστιανική πίστη και την Αγία Γραφή. Στη δεύτερη, αν το κάνει αυτό για λόγους προπαγάν­δας, τότε κηρύττει στο όνομα «άλλων θεών», με μο­ναδικό σκοπό να εξυπηρετήσει συμφέροντα που δεν μπορεί να έχουν σχέση με τον Θεό των χριστιανών, τον οποίο προδίδει».

Από το περιοδικό ΔΙΑΛΟΓΟΣ τεύχος 20
Αντιαιρετικόν Εγκόλπιον    www.egolpion.com
24   ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2012 


Read more:http://www.egolpion.com/skopia_brahman.el.aspx#ixzz36hs3CQpM

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου