Κυριακή, 6 Ιουλίου 2014

Ο σιωvισμός


 
Ο σιωvισμός

Με βάση τη διδαχή της αγίαςΓραφής δεν υπάρχουν διακρίσεις μεταξύ των εθνών. Ο Θεός καλεί τούς ανθρώπους από όλα τα έθνη.
 Οι εθνικές και φυλετικές διακρίσεις καταλύονται και όλοι γίνονται «εις εν Xριστώ» (Γαλ. γ' 26-29).
 Η θεία οικονομία λοιπόν είναι η ίδια για όλα τα έθνη,δενυπάρχουνδύοοικονομίες, μία πού θα λήξει με την «αρπαγή της Εκκλησίας» και η άλλη σε κάποια γήινη χιλιετή βασιλεία υπόεβραϊκή κυριαρχία.
Ο Ισραήλ εκλήθη πρώτος. Όμως απέρριψε αυτή την κλήση, γι' αυτό τώρα προηγούνται τα έθνη.
 Όταν θα έλθει το «πλήρωμα των εθνών», θα κληθούν και πάλιοιΙσραηλίτες.
Τότε θα είναι«το πλήρωμα αυτών» (Ρωμ. ια' 12. 15-21. 25-32. Ματθ. κα' 43. ιγ' 46).
Η πτώση τού Ισραήλ έγινε αφορμή να στραφεί το κήρυγμα στα έθνη.
Όμως το «πλήρωμα αυτών» θα είναι πλούτος για την Εκκλησία (Ρωμ. ια' 12).
Αυτό θα συμβεί μετά το «πλήρωμα των εθνών», δηλαδή αφού συμπληρωθεί ο αριθμός των εθνικών πού θα ασπασθούν τη χριστιανική πίστη (Ρωμ. ια' 25).

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΙΡΕΣΕΩΝ & ΠΑΡΑΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
π ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΥ


Read more:http://www.egolpion.com/00C9FCDB.el.aspx#ixzz36hvdpqUZ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου