Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2015

Πατερικό ἀνθολόγιο Ἅγιος Ἀμμωνᾶς

  http://4ogymalimou.files.wordpress.com/2010/03/flower.jpg?w=652
 • Ἡ ἀγαθωσύνη γεννᾶ τήν ἁγνεία, ἐνῶ οἰ περισπασμοί γεννοῦν τά πάθη. 
 • Ἡ σκληροκαρδία γεννᾶ τήν ὀργή.
 • Ἡ ψυχή ἀσκεῖται μέ τήν ἀποφυγή τῶν περισπασμῶν, ἐνῶ τό σῶμα ἀσκεῖται μέ τήν στέρηση. 

 • Καταστροφή τῆς ψυχῆς εἶναι ἡ ἀγάπη τῶν περισπασμῶν, ἐνῶ διόρθωσή της ἡ συνετή ἡσυχία. 
  http://static.pblogs.gr/f/228881-LOYLOYDIA.jpg
 • Τό πένθος ἀπομακρύνει ἥρεμα ὅλα τά πάθη. 
 • Ἡ προσοχή στό νά μή πληγώσεις τήν συνείδησή τοῦ πλησίον, γεννᾶ τήν ταπεινοφροσύνη. 
 • Ἡ δόξα τῶν ἀνθρώπων γεννᾶ σιγά-σιγά τήν ὑπερηφάνεια καί ἡ ἐπιθυμία τῶν συναναστροφῶν ἐμποδίζει τήν αὐτογνωσία. 
http://www.ilovestyle.com/sites/default/files/louloudia-gamou-hyacinthos_0.jpg
 • Ἡ ἐγκράτεια στήν τροφή ταπεινώνει τά πάθη, ἐνῶ ἡ ἐπιθυμία τῶν φαγητῶν εὔκολα τά διεγείρει.
 • Ὁ στολισμός τοῦ σώματος εἶναι καταστροφή τῆς ψυχῆς, ἐνῶ ἠ ἐπιμέλειά του μέ φόβο Θεοῦ εἶναι ὠφέλιμη. 
 • Ἡ προσοχή στά λόγια τοῦ Θεοῦ γεννᾶ στήν ψυχή τόν θεῖο http://2.bp.blogspot.com/-4nCa7-00lkY/USvLZUyXQmI/AAAAAAABiBc/gIcUdArBXBY/s400/louloudia_original.jpgφόβο, ἐνῶ ἡ περιφρόνηση τῆς φωνῆς τῆς συνειδήσεως διώχνει μακρυά ἀπό τήν καρδιά τίς ἀρετές.
 • Ἡ ἀγάπη πρός τόν Θεό ἐλευθερώνει τήν ψυχή, ἐνῶ ἡ ἔλλειψη θείου φόβου τήν ὑποδουλώνει. 
 • Ἡ προσοχή στά λόγια καί ἡ συνετή σιωπή ὑψώνει τόν νοῦ πρός τόν Θεό, ἐνῶ ἡ πολυλογία γεννᾶ τήν ἀκηδία καί τήν μανία.
http://1.bp.blogspot.com/-pjIuFjY8Jic/UQ7YVLR_gTI/AAAAAAAAiDQ/O7gN1A4T1pw/s1600/candle3.jpg


Πηγή: ἡμερολογιακό ἐνοριακό ἐκκλησιαστικό φυλλάδιο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου