Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2014

Τά πονηρά πνεύματα - Ἀββᾶ Κασσιανοῦ / ΠάληΠάλη

Ὁ πόλεμος ἐναντίον τῶν ἀνθρώπων δέν εἶναι καθόλου εὔκολος γιά τούς δαίμονες. Νιώθουν μέσα στή μάχη θλίψη καί ἀνησυχία, κυρίως ὅταν καταπιάνονται μέ πιό ἰσχυρούς ἀντίπαλους, δηλαδή μέ τούς ἁγίους καί τούς τέλειους χριστίανους. Διαφορετικά, δέν θά ἔπρεπε νά μιλᾶμε γία μάχη καί ἀγώνα ἀνάμεσα σ' ἐμᾶς καί τούς δαίμονες, ἀλλά γιά ἐξόντωση καί πανωλεθρία μας, ἀφοῦ αὐτοί ἄκοπα καί ἀκίνδυνα θά μᾶς κατέστρεφαν ἀκαριαῖα καί ὁλοκληρωτικά. Καί ἀπό τίς δυό πλευρές, λοιπόν, ὑπάρχει ἀνησυχία. Καί στίς δυό πλευρές ἡ ἧττα εἶναι ὀδυνηρή καί προκαλεῖ σύγχυση, ἐνῶ ἡ νίκη γεννᾶ τή χαρά. Ἔτσι, ἄν μερικές φορές μᾶς κατατροπώνουν, ἐμεῖς μέ τή σειρά μας μποροῦμε νά τούς τό ἀνταποδώσουμε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου