Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2014

Νά ἀκουμπᾶς τήν στενοχώρια σου στόν Κύριο Ὅσιος Θεοδόσιος Κιέβου

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Νά μήν ἀπελπίζεσαι ποτέ!
Νά ἔχης πίστη καί κάθε σου στενοχώρια νά τήν ἀναθέτης στόν Κύριο. 
Αὐτός φροντίζει γιά τίς ἀνάγκες μας...
http://www.ecclesiaofperea.org/photos/psalmos%2040-17sm.jpg
 Αὐτός πού ἔστειλε στόυς ἀπειθεῖς Ἰσραηλίτες οὐράνια τροφή στήν ἔρημο,
 μπορεῖ νά κάνη τό ἴδιο καί σέ μᾶς σήμερα, 
ἀρκεῖ νά ἐλπίζουμε ὁλόψυχα σ' Ἀύτόν.
http://vatopaidi.files.wordpress.com/2010/01/cf83ceaccf81cf89cf83ceb70269.jpg 
 http://us.cdn2.123rf.com/168nwm/asb63/asb631302/asb63130200022/18004216-white-flowers-on-a-light-green-background.jpg

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου