Τρίτη, 24 Ιουνίου 2014

ΤΗ ΥΠΕΡΜΑΧΩ ΣΤΡΑΤΗΓΩ ΤΑ ΝΙΚΗΤΗΡΙΑ!

ΑΓΑΠΗΤΕ ΕΝ ΚΥΡΙΩ ΓΕΡΟ-ΘΕΟΚΤΙΣΤΕ


 

                                                                                                              

 Αγαπητέ εν Κυρίω γερο-Θεόκτιστε,Χριστός Ανέστη!

 

 

Εύχομαι η αναστάσιμος χαρά,να πληροί πάντοτε την καρδιάν σου!Εις την προηγουμένην σου είχον αναφέρει περί της εσωτερικής εργασίας και της πνευματικής εγρηγόρσεως.Περισσότερον συγκεκριμένως οφείλει ο Μοναχός,να αναπτύσσει μίαν εσωτερικήν,καρδιακήν δραστηριότητα προσευχής και αυτομεμψίας.''Οφείλομεν διηνεκώς εαυτούς κατακρίνειν και μέμφεσθαι,'' διότι ο ''χρεώστην εαυτόν λογιζόμενος,απροσδόκητον πλούτον αιφνιδίως λήψεται'' χάριτος και ειρήνης.Όταν η πνευματική εργασία έχει,ως  ψυχήν της την ταπείνωσιν,η οποία εκφράζεται δια της αυτομεμψίας,ο Μοναχός ευρίσκεται εις ασφάλειαν και προφυλάσσεται από την πλάνην.Η ευλογημένη αυτομεμψία είναι η μήτηρ του τρισευλογημένου πένθους και των χαριτωμένων δακρύων.Η επιμονή εις την εσωτερικήν χειραγώγισην της καρδίας θα φέρει οπωσδήποτε καρπούς,θα ζωοποιήσει την καρδίαν,διότι θα την ανακαλεί συνεχώς από την αιχμαλωσίαν των παθών και θα την συνηθίσει να εντρυφά εις την προσευχήν και το πένθος.Ο αββάς Ματόης συμβουλεύει τον κάθε Μοναχόν με θαυμαστήν λιτότητα,αλλά και πηρότητα...'' Ύπαγε,παρακάλεσον τον Θεόν,ίνα δώσει πένθος εις την καρδίαν σου και ταπείνωσιν και πρόσεχε πάντα τις αμαρτίες σου.Και μη κρίνε άλλους,αλλά γενού υποκάτω πάντων.Κόψον την παρρησίαν από σου και κράτησον την γλώσσαν σου και την κοιλίαν σου.Εάν τις λαλήσει περί πράγματος οιουδήποτε,μη φιλονεικήσεις μετ' αυτού,αλλ' εάν καλώς λέγει,ειπέ ''ναι'' εάν δε κακώς,ειπέ ''συ οίδας πως λαλείς.'' Μη όριζε μετ' αυτού περί ων λάλησε και αύτη εστίν η ταπείνωσις.Μία άλλη όψις της εσωτερικής εργασίας είναι εκείνη,η οποία μάλιστα χαραχτηρίχει τον βαθύν,πνευματικόν άνθρωπον,κατά την οποίαν η καρδία είναι αφωσιωμένη μυστικώς με άκραν εμπιστοσύνην εις τον Νυμφίον της.Ζει δηλαδή,την Ζωήν της Πίστεως και είναι πάντοτε έτοιμη να ανοιχθεί και να αποδειχθεί το θείον θέλημα χωρίς ταραχήν.Η αυταπάρνησις αρχίζει από την καρδίαν.Ελπίζω να επανέλθω επί του θέματος συντόμως.Μεταβίβασε τα βαθύτατα σέβη μου εις τον άγιον Γεροντά σου.Χριστός Ανέστη!

 


Απάνθισμα πνευματικών επιστολών του μακαριστού,Μητροπολίτη Ωρωπού και Φυλής κ.Κυπριανού,από το βιβλίο του,''ΠΡΟΣ ΜΟΝΑΧΟΥΣ''.

 

                                                                                                   

                                                                                                                        Μάρτιος 1982.    Ευχέτης προς Κύριον

 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                     Ο Ωρωπού και Φυλής Κυπριανός
''Τη Υπερμάχω Στρατηγώ'' Ψάλλει η χοροδία της Ι.Μ.Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης,Φυλής Αττικής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου