Δευτέρα, 25 Μαΐου 2015

Ο ΣΤΑΥΡΟΣ, Ο ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΙ

Ο Σταυρός συμβολίζει τον αδιάλειπτο αγώνα και τα πνευματικά αθλήματα, με τα οποία » σταυρώνομεν την σάρκα συν τοις παθήμασιν και ταις επιθυμίαις «.
Η δια Σταυρού σωτηρία του ανθρώπου αποτελεί και το μέτρο της αγάπης του Θεού προς τον άνθρωπο. Ο Χριστός είναι ένας και δεν μπορούμε να διαχωρίζουμε την αγάι Του Ανάσταση απο την σεπτή Σταύρωσή Του. Κια τα δύο αποτελούν δύο φάσεις της αυτής αγάπης.
Οι άγιοι εκαυχώντο στον Σταυρό του Χριστού. Ο Απόστολος Παύλος εκήρυττε » Ιησούν Χριστόν και τούτον Εσταυρωμένον » Ο ίδιος έλεγε : » Εμοί δε μή γένοιτο καυχάσθαι ει μη εν τω Σταυρώ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, δι ου εμοί κόσμος εσταύρωται καγώ τω κόσμω» ( Γαλ. 6, 14 ).
Οι Χριστιανοί θεωρούσαν σαν υπέρτατη τιμή να μαρτυρήσουν για τον Χριστό. Αυτό το πιστοποιεί ο απόστολος Παύλος λέγοντας :» Οτι υμίν εχαρίσθη το υπέρ Χριστού, ου μόνον το εις αυτόν πιστεύειν, αλλά και το υπέρ αυτού πάσχειν » ( Φιλιπ. 1, 29 ).
Η Ορθοδοξία μας είναι όχι μόνον Εκκλησία της Αναστάσεως αλλά και της Σταυρώσεως.Η Ανάσταση όχι μόνο δεν καταργεί την Σταύρωση, αλλά την προυποθέτει. Ανάσταση χωρίς Σταύρωση δεν υπάρχει.
Είναι απαραίτητο να αντιληφθούμε ότι η Εκκλησία μας είναι Εκκλησία σταυροφόρων. Ο Σταυρός ως σταύρωσή μας στον κόσμο, είναι ο μόνος δρόμος σωτηρίας μας.
Σταυρός είναι οι θλίψεις για Χριστό, είναι πόνοι και δάκρυα. Εάν δεν θλιβούμε για τον Χριστό, θα θλιβούμε απο τον Σατανά και από τα πάθη μας με συνέπεια τον αιώνιο θάνατο. Ο Σταυρός όμως του Χριστού είναι γλυκύς, πνευματικός, αγιαστικός, ζωοποιός και σωτήριος. Ας αγαπήσουμε τον Σταυρωθέντα Χριστό, ας σηκώσουμε με χαρά τον Σταυρό μας, και ας ζήσουμε ως εσταυρωμένοι.
Εάν αναλύσουμε τις εντολές του Χριστού, όλη την διδασκαλία της Εκκλησίας, την πνευματική παράδοση και την θεολογία μας τελικώς θα βρεθεί » ότι ο Χριστός έπαθεν υπέρ ημών, υπολιμπάνων υπογραμμόν ημίν, ίνα επακολουθήσωμεν τοις ίχνεσιν αυτού» (Α’ Πέτρ. 2, 21 ).
ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΟΤΑ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ «

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου