Τρίτη, 27 Ιανουαρίου 2015

Προσευχή για την αγάπη...

Προσευχή για την αγάπη...
Μια απλή και σύντομη προσευχή για την αγάπη...
« Κύριε,

Κάνε με όργανο της ειρήνης.

Κάνε στη θέση του μίσους, να βάζω

την αγάπη.

Στη θέση της ύβρης, να βάζω την

συγγνώμη.

Στη θέση της πλάνης, να βάζω την

πίστη.

Στη θέση της διχόνοιας, να βάζω

την ένωση.

Στη θέση της απελπισίας, να βάζω

την ελπίδα.

Στη θέση της λύπης, να δίνω τη χαρά.

Κύριε,

Κάνε να μη ζητώ τόσο να παρηγορηθώ,
όσο να παρηγορώ.

Να μη ζητώ τόσο να αγαπούμαι,

όσο να αγαπώ.

Γιατί όταν δίνουμε λαβαίνουμε.

Όταν λησμονούμε τον εαυτό μας,

τον ξαναβρίσκουμε.

Όταν συγχωρούμε λαβαίνουμε την

άφεση.

Όταν αποθνήσκουμε, βρίσκουμε την

αιώνια ζωή.»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου