Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου 2014

Η κατά σάρκα γέννησις του Κυρίου Ιησού Χριστού


adelfotita-275Εορτάζει στις 25 Δεκεμβρίου εκάστου έτους.
Θεὸς τὸ τεχθέν, ἡ δὲ Μήτηρ Παρθένος.
Τὶ μεῖζον ἄλλο καινὸν εἶδεν ἡ κτίσις;
Παρθενικὴ Μαρίη Θεὸν εἰκάδι γείνατο πέμπτη.
Βιογραφία
Στις 25 Δεκεμβρίου η αγία Εκκλησία μας γιορτάζει το μεγάλο και ανερμήνευτο γεγονός της κατά σάρκα γεννήσεως του Υιού και Λόγου του Θεού από την Υπεραγία Θεοτόκο.
Μετά τον Ευαγγελισμό της Παρθένου Μαρίας από τον αρχάγγελο Γαβριήλ και ενώ πλησίαζε ο καιρός να τελειώσουν οι εννιά μήνες από την υπερφυσική σύλληψη του Χριστού στην παρθενική της μήτρα, ο Καίσαρ Αύγουστος διέταξε απογραφή του πληθυσμού του ρωμαϊκού κράτους.
Τότε ο Ιωσήφ μαζί με τη Θεοτόκο, ξεκίνησαν για τη Βηθλεέμ, για να απογραφούν εκεί.
Έτσι ξεκίνησαν από την Ναζαρέτ και ύστερα από κοπιαστικό ταξίδι έφτασαν στην Βηθλεέμ, όπου επειδή είχε συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου δεν κατάφεραν να βρουν κατάλυμα, παρά μόνο ένα φτωχικό σπήλαιο. Εκεί η Θεοτόκος γέννησε τον Κύριο Ιησού Χριστό και σπαργάνωσε σαν βρέφος τον Κτίστη των απάντων.
Έπειτα Τον έβαλε επάνω στη φάτνη των αλόγων ζώων, διότι «ἔμελλε νὰ ἐλευθέρωση ἡμᾶς ἀπὸ τὴν ἀλογίαν», όπως χαρακτηριστικά γράφει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Από τότε, όλοι οι πιστοί χριστιανοί με χαρά ψάλλουν τον ύμνο των αγγέλων εκείνης της νύκτας: «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία» (βλ. Ευαγγέλιο Λουκά, Β’ 1-20). Δόξα δηλαδή, ας είναι στο θεό, που βρίσκεται στα ύψιστα μέρη του ουρανού και στη γη ολόκληρη, που είναι ταραγμένη από την αμαρτία ας βασιλεύσει η θεία ειρήνη, διότι ο Θεός έδειξε την αγάπη Του στους ανθρώπους με την ενανθρώπηση του Υιού Του.
Να σημειώσουμε εδώ, ότι η γιορτή των Χριστουγέννων καθιερώθηκε για πρώτη φορά την 25η Δεκεμβρίου του 397 μ.Χ. επί πατριαρχείας Αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Κατ’ άλλους ο πατριάρχης Ιεροσολύμων Ιουβενάλιος, χώρισε τις δύο γιορτές των Φώτων και των Χριστουγέννων, οι οποίες παλιότερα γίνονταν την ίδια μέρα, δηλαδή την 6η Ιανουαρίου.
Ἀπολυτίκιον (Κατέβασμα)
Ἦχος δ’.
Ἡ γέννησίς σου Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἀνέτειλε τῷ κόσμῳ, τὸ φῶς τὸ τῆς γνώσεως· ἐν αὐτῇ γὰρ οἱ τοῖς ἄστροις λατρεύοντες, ὑπὸ ἀστέρος ἐδιδάσκοντο, σὲ προσκυνεῖν, τὸν Ἥλιον τῆς δικαιοσύνης, καὶ σὲ γινώσκειν ἐξ ὕψους ἀνατολήν, Κύριε δόξα σοι.
Κοντάκιον
Ἦχος γ’. Αὐτόμελον.
Ποίημα Ῥωμανοὺ τοῦ Μελῳδοῦ
Ἡ Παρθένος σήμερον, τὸν ὑπερούσιον τίκτει, καὶ ἡ γῆ τὸ Σπήλαιον, τῷ ἀπροσίτῳ προσάγει. Ἄγγελοι μετὰ Ποιμένων δοξολογοῦσι· Μάγοι δὲ, μετὰ ἀστέρος ὁδοιποροῦσι· δι᾽ ἡμᾶς γὰρ ἐγεννήθη, Παιδίον νέον, ὁ πρὸ αἰώνων Θεός.
Ὁ Οἶκος
Τὴν Ἐδὲμ Βηθλεὲμ ἤνοιξε, δεῦτε ἴδωμεν· τὴν τρυφὴν ἐν κρυφῇ εὕρομεν, δεῦτε λάβωμεν, τὰ τοῦ Παραδείσου ἔνδον τοῦ Σπηλαίου. Ἐκεῖ ἐφάνη ῥίζα ἀπότιστος, βλαστάνουσα ἄφεσιν· ἐκεῖ εὑρέθη φρέαρ ἀνώρυκτον, οὗ πιεῖν Δαυῒδ πρὶν ἐπεθύμησεν· ἐκεῖ Παρθένος τεκοῦσα βρέφος, τὴν δίψαν ἔπαυσεν εὐθύς, τὴν τοῦ Ἀδὰμ καὶ τοῦ Δαυΐδ· διὰ τοῦτο πρὸς τοῦτο ἐπειχθῶμεν, οὗ ἐτέχθη, Παιδίον νέον, ὁ πρὸ αἰώνων Θεός.
Οπτικοακουστικό Υλικό
 http://www.youtube.com/watch?v=jOpr70ClwUg&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=JAJuCH80CJ0&feature=player_embedded
Ακούστε τα απολυτίκια!
Αγιογραφίες / Φωτογραφίες
Η γέννηση του Χριστού
gennisis02
Η γέννηση του Χριστού – Δαφνί 11ος αι. μ.Χ.
   gennisis05
Η γέννηση του Χριστού
gennisis01
Η γέννηση του Χριστού
gennisis03
Η γέννηση του Χριστού – Τοιχογραφία στη νότια πτέρυγα της Παντάνασσας Μυστρά
romiosyni_36
Η γέννηση του Χριστού- Τοιχογραφία από το Πρωτάτο Αγίου Όρους 13ος αι. μ.Χ.
romiosyni_11
Η γέννηση του Χριστού
gennisis04
Η γέννηση του Χριστού
gennisis16
Η γέννηση του Χριστού
gennisis24
Η γέννηση του Χριστού
gennisis28
Η γέννηση του Χριστού
gennisis32
Η γέννηση του Χριστού
gennisis30
Η γέννηση του Χριστού – Εγκαυστική εικόνα από τη Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά 7ος αι. μ.Χ.
romiosyni_32
Η γέννηση του Χριστού
gennisis19
Η γέννηση του Χριστού
gennisis21
Η γέννηση του Χριστού – Έργο του Π. Βαμπούλη
romiosyni_228
Η γέννηση του Χριστού
gennisis15
Η γέννηση του Χριστού
gennisis20
Η Γέννηση του Χριστού από τον Άγιο Νικόλαο Ορφανό, Θεσσαλονίκη 1310-1320 μ.Χ.
romiosyni_33
Η γέννηση του Χριστού – Λαγουδερά, Παναγία της Αράκου Κύπρου 1192 μ.Χ.
romiosyni_88
Η γέννηση του Χριστού
gennisis22
Η γέννηση του Χριστού – Τοιχογραφία στη Ζωοδόχο Πηγή, Παιανίας 1946 μ.Χ. (Φώτης Κόντογλου)
romiosyni_73
Η γέννηση του Χριστού – Ιερό Κοινόβιον Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ορμύλια Χαλκιδικής
romiosyni_21
Η γέννηση του Χριστού
gennisis06
Η γέννηση του Χριστού
gennisis25
Η γέννηση του Χριστού
gennisis18
Η γέννηση του Χριστού
gennisis31
Η γέννηση του Χριστού
gennisis29
Η γέννηση του Χριστού
gennisis33
Αντρέι Ρουμπλιόβ – Η γέννηση του Χριστού, 1405 μ.Χ.
RozdestvoHristovo_RublevBlagSoborMK
Η γέννηση του Χριστού – Εικόνα από το Aγιογραφείο της Μονής Βατοπαιδίου
adelfotita-275
Η γέννηση του Χριστού
gennisis26
Η γέννηση του Χριστού
gennisis27
Η γέννηση του Χριστού
gennisis23
Η γέννηση του Χριστού – Λυδία Γουριώτη© (http://lydiagourioti-iconography.blogspot.com)
gennisis17
Η γέννηση του Χριστού – δεύτερο μισό του 15ου αιώνα μ.Χ., άγνωστος μεταβυζαντινός ζωγράφος από την Κρήτη
Picture 036
Πηγή: saint.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου