Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2014

Η Κοινωνία των Αγγέλων: Τα Λειτουργικά Πνεύματα του Θεού Άρθρο του Μενέλαου Γκρούση



Μαζί με τους Αγίους, ανακηρυγμένους και ακόμη αγνώστους σε εμάς, υπάρχουν και οι Άγγελοι οι οποίοι πρεσβεύουν ακοίμητα υπέρ των ψυχών και της προόδου ημών προς το Θεό και διενεργούν τα Θαύματα Αυτού εις τους αιώνας. Οι Άγγελοι είναι αυτεξούσια λειτουργικά πνεύματα τα οποία ο ζων Τριαδικός Θεός δημιούργησε πριν τη Δημιουργία του Σύμπαντος Κόσμου. Διαθέτουν πολύ λεπτό, ψιλό σώμα, σύμφωνα με τον Άγιο Μέγα Βασίλειο, δηλαδή δεν είναι απολύτως άϋλο αλλά το σώμα τους νοείται ως αιθέριο, πυροειδές και ταχύτατο και μπορούν να λάβουν πολλές μορφές με εξέχον παράδειγμα τη λήψη της μορφής αστεριού από Άγγελο Κυρίου για να προσανατολίσει τους τρεις Μάγους έως τη Βηθλεέμ και να σταθεί επάνω ακριβώς από τη φάτνη όπου κατά σάρκα γεννήθηκε ο Μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού Κυρίου ημών Ιησού Χριστού από την Υπεραγία Θεοτόκο.

Οι Άγγελοι έχουν μεγαλύτερες και ανώτερες γνωστικές ικανότητες από τους ανθρώπους δεν είναι όμως παντογνώστες όπως ο Θεός. Η μετακίνηση τους είναι ταχύτατη αλλά δεν είναι όπως ο Θεός πανταχού παρόντες. Δεν έχουν φύλο ενώ δεν χρειάζονται ανάπαυση και τροφή και τρέφονται με τη διαρκή θέα του προσώπου του Θεού.

Άγγελος σημαίνει αγγελιαφόρος, αυτός που φέρει μία αγγελία. Για αυτό τα λειτουργικά πνεύματα λέγονται Άγγελοι, διότι μεταφέρουν στους ανθρώπους τα προστάγματα του Θεού και τις απαραίτητες για τη σωτηρία τους ειδήσεις. Οι Άγιοι Άγγελοι εκτός από αγγελιαφόροι των βουλών του ζώντος Τριαδικού Θεού προς τους ανθρώπους λειτουργούν και ως προστάτες των ανθρώπων. Αυτοί είναι που μας υποβάλλουν τους καλούς λογισμούς, που μας παροτρύνουν στα θεάρεστα έργα, που χαίρονται με την πνευματική μας πρόοδο και που λυπούνται με τα σφάλματα μας.

Οι Άγγελοι από τη δημιουργία τους όπως, και οι άνθρωποι, ως προς την προαίρεση είναι ελεύθεροι και τρεπτοί, έχουν δηλαδή τη δυνατότητα να προοδεύουν στο αγαθό αλλά και να τρέπονται στο κακό. Οι Άγιοι Άγγελοι διαθέτουν σύμφωνα με τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά Αρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης νου και λόγο, δίχως όμως «πνεύμα ζωοποιό» επειδή δεν έχουν σώμα όπως το ανθρώπινο (από παχιά ύλη). Για αυτό δε συνάγουν τη θεία γνώση μέσα από τις αισθήσεις ή από αναλύσεις λογισμών αλλά μένοντας καθαροί από κάθε υλικό στοιχείο συλλαμβάνουν τα νοητά νοερώς.

Παρ’ όλη την καθαρότητα και την απλότητα της αγγελικής φύσης οι Άγγελοι ήταν από τη δημιουργία τους δεκτικοί της κακίας. Έτσι, μπορούν να επιλέξουν είτε τη συνεχή προαγωγή στην άνωθεν Γνώση και την κοινωνία της Αγάπης είτε την άρνηση αυτής της Αγαθότητας. Αποτέλεσμα αυτής της ελευθερίας τους υπήρξε η πτώση του τάγματος του Εωσφόρου. Αυτό το πρώην αγγελικό τάγμα δεν αρκέστηκε στη θεία δόξα που είχε λάβει από τον Θεό, αρνήθηκε την ιεραρχημένη πρόοδο της θείας γνώσης και θέλησε την πλήρη και άμεση εξομοίωση του με τον Θεό. Για αυτό το λόγο δόθηκε με τη θέληση του στην κακία και στερούμενο την αληθινή ζωή κατέληξε να γίνει το τάγμα των δαιμόνων. Οι πεσόντες άγγελοι κατ’ αυτό τον τρόπο έγιναν πνεύματα νεκρά απέβαλλαν την αληθινή ζωή αρνούμενοι διαπαντός το καλό. Οι Άγγελοι που δεν ακολούθησαν τον Αποστάτη απέκτησαν με την Ενανθρώπιση, τη Σταύρωση και την Ανάσταση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού το χάρισμα της τέλειας ατρεψίας και ακινησίας προς το κακό, Αφού έμαθαν πια αιωνίως ότι ο δρόμος που οδηγεί στην ομοίωση με τον Θεό είναι όχι η υπερηφάνεια αλλά η ταπείνωση. Αυτή η ακινησία ως προς το κακό των Αγγέλων δε σήμανε την εξαφάνιση του αυτεξουσίου τους, αλλά το γεγονός ότι αυτό πλέον εξαγιάζεται εις το διηνεκές με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος.

Ο αριθμός των αγγελικών δυνάμεων είναι ακαταρίθμητος. Ο ίδιος ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός μας είπε στη Γεθσημανή για περισσότερες από δώδεκα λεγεώνες Αγγέλων ενώ ο Άγιος Απόστολος Ευαγγελιστής Ιωάννης μαρτυρεί στην Αποκάλυψη ότι είδε και άκουσε γύρω από το Θεϊκό Θρόνο χορωδία από μυριάδες μυριάδων και χιλιάδες και χιλιάδων Αγγέλων. Ακόμη, οι Άγγελοι είναι κατά χάρη αθάνατοι λόγω της μετοχής τους στην Αγιότητα του Θεού και διακρίνονται σε εννέα τάγματα που υμνούν και δοξολογούν ακατάπαυστα το Θεό με τη δική τους θέληση.

Αυτά τα εννέα τάγματα κατά τους Αγίους της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας μπορούν να διακριθούν σε τρεις τρίχορες Ιεραρχίες. Τα αγγελικά τάγματα μεταδίδουν ιεραρχικά το φωτισμό και τη γνώση το ένα στο άλλο. Τις αποκαλύψεις του Θεού τις διδάσκουν οι ανώτερες τάξεις στις κατώτερες και όταν επιτρέψει ο Θεός να γίνει η αποκάλυψη ενός μυστηρίου σε νου Αγίου ανθρώπου αυτό γίνεται ως απόληξη των υπεράνω του ανθρώπου αγγελικών ιεραρχιών.

Η πρώτη Ιεραρχία, αποτελείται από τα Σεραφείμ, τα Χερουβείμ και τους Θρόνους. Αυτή η Αγγελική Ιεραρχία έχει ως ιδίωμα της την πύρινη σοφία και τη γνώση των Ουρανίων και δοξολογεί τον Κύριο με τον ύμνο του «γελ», ο οποίος έβγαινε από τους τροχούς των Χερουβείμ στην Προφητεία του Αγίου Προφήτη Ιεζεκιήλ στην Παλαιά Διαθήκη και ο οποίος ερμηνεύεται ως «ανακυλισμός» κατά τον Άγιο Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη, έναν Άγιο που έγραψε αξεπέραστες Θεολογικές πραγματείες για τους Αγγέλους.

Η δεύτερη τρίχορη Ιεραρχία συνίσταται από τις Κυριότητες, τις Δυνάμεις και τις Εξουσίες και έχει ως ιδίωμα της τη διευθέτηση των μεγάλων πραγμάτων και τη διενέργεια των Θαυμάτων. Αυτά τα Αγγελικά Τάγματα όπως μας παραδίδεται στην Προφητεία του Αγίου Προφήτη Ησαΐα στην Παλαιά Διαθήκη έχουν ως ύμνο τους το «Άγιος, Άγιος, Άγιος». Η τρίτη Ιεραρχία αποτελείται από τις Αρχές, τους Αγγέλους και τους Αρχαγγέλους. Έχει ως ιδίωμα της να εκτελεί Θείες υπηρεσίες και να πρεσβεύει προς τον Θεό υπέρ των ανθρώπων και έχει ως ύμνο της το «Αλληλούια» όπως μας το παρέδωσε ο Άγιος Νικήτας ο Στηθάτος.

Κάθε άνθρωπος έχει με τη γέννηση του ένα φύλακα Άγγελο, απαραίτητη όμως προϋπόθεση παραμονής του φύλακα Άγγελου δίπλα στον άνθρωπο είναι ο άγιος βίος, ενώ σε περιπτώσεις ανθρώπων με ηθελημένη επιμονή στην αμαρτία αυτός απομακρύνεται. Κάθε ενορία, πόλη και Χώρα έχει επίσης ένα φύλακα Αρχάγγελο. Η Ελλάδα έχει ως προστάτη Αρχάγγελο της τον Παμμέγιστο Ταξιάρχη Μιχαήλ.

Από την Αγία Γραφή και από την Ορθόδοξη Χριστιανική Παράδοση μας είναι γνωστοί τρεις Αρχάγγελοι και από την εβραϊκή Παράδοση ένας τέταρτος. Αυτοί είναι ο Παμμέγιστος Ταξιάρχης, Αρχάγγελος Μιχαήλ που το όνομα του σημαίνει «Τις ως ο Θεός;» ή «Ποιος είναι ίσος με τον Θεό;», ο Παμμέγιστος Ταξιάρχης, Αρχάγγελος Γαβριήλ του οποίου το όνομα σημαίνει «ο Ήρωας του Θεού» ή «ο Άνθρωπος του Θεού», ο Αρχάγγελος Ραφαήλ που το όνομα του σημαίνει «η Θεραπεία του Θεού» ή «ο Θεός θεραπεύει» και τέλος ο Αρχάγγελος Ουριήλ που το όνομα σημαίνει «η Φωτιά του Θεού» ή «το Φως του Θεού». Τέλος, από τη ρωσική Ορθόδοξη Παράδοση μας παραδίδονται και τα ονόματα, οι ερμηνείες των ονομάτων και οι Άγιες Εικόνες κάποιων ακόμη Αρχαγγέλων όπως του Αρχαγγέλου Σελαφιήλ («ο Μεσίτης του Θεού»), του Αρχαγγέλου Ιελουδιήλ («Δοξάζοντας το Θεό»), του Αρχαγγέλου Βαραχιήλ («η Ευλογία του Θεού») και του Αρχαγγέλου Ιερεμιήλ («η Ανάταση του Θεού»).

Στον εβδομαδιαίο λειτουργικό κύκλο, των Ιερών Ακολουθιών της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, η Δευτέρα είναι αφιερωμένη στις Αγγελικές δυνάμεις ενώ οι πιστοί απευθύνουν στους Αγγέλους δύο παρακλητικούς Κανόνες. Ο πρώτος απευθύνεται στον φύλακα Άγγελο και ο δεύτερος προς όλες τις Επουράνιες Δυνάμεις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Επίσης υπάρχει μία μικρή προσευχή προς τον φύλακα Άγγελο, η οποία διαβάζεται προς το τέλος της Ιεράς Ακολουθίας του Μικρού Αποδείπνου αλλά και ξεχωριστά μετά το τέλος κάθε ημέρας από τους Ορθόδοξους πιστούς. Ακόμη είναι καθημερινή η δέηση στη Θεία Λειτουργία προς το Θεό για να μας δίνει «Άγγελον ειρήνης, πιστόν οδηγόν, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών». Στον ετήσιο λειτουργικό κύκλο, συνολικά έξι Εορτές της Εκκλησίας μας είναι αφιερωμένες στους Αγγέλους με κορυφαία αυτή της Σύναξης των Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ και των λοιπών Επουρανίων Δυνάμεων, την οποία εορτάζουμε στις 8 Νοεμβρίου κάθε έτους.

Οι αξιοτίμητοι Άγγελοι του κυρίου ημών Ιησού Χριστού μας παρέχουν φώτιση και προστασία για όλη μας τη ζωή. Εμείς δεν έχουμε παρά να τους ευχαριστούμε και να δοξάζουμε τον ζων Τριαδικό Θεό για αυτούς.


Βασικές Πηγές:

www.apostoliki-diakonia.gr
www.o-nekros.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου