Τρίτη, 21 Μαρτίου 2017

ΠΑΝΤΕΣ ΔΕ ΟΙ ΘΕΛΟΝΤΕΣ ΕΥΣΕΒΩΣ ΖΗΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΙΗΣΟΥ ΔΙΩΧΘΗΣΟΝΤΑΙΣυ δε παρηκολούθηκάς μου τῇ διδασκαλίᾳ, 

τῇ ἀγωγῇ, τῇ προθέσει, τῇ πίστει, τῇ μακροθυμίᾳ, 

τῇ ἀγάπῃ, τῇ ὑπομονῇ, 

11 τοῖς διωγμοῖς, τοῖς παθήμασιν, οἷά μοι ἐγένοντο 

ἐν Ἀντιοχείᾳ, ἐν Ἰκονίῳ, ἐν Λύστροις, 

οἵους διωγμούς ὑπήνεγκα! καί ἐκ πάντων με ἐρρύσατο ὁ Κύριος. 

12 καί πάντες δέ οἱ θέλοντες εὐσεβῶς ζῆν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ διωχθήσονται· 

13 πονηροί δέ ἄνθρωποι καί γόητες προκόψουσιν ἐπί τό χεῖρον, 

πλανῶντες καί πλανώμενοι. 

14 σύ δέ μένε ἐν οἷς ἔμαθες καί ἐπιστώθης, εἰδώς παρά τίνος ἔμαθες, 

15 καί ὅτι ἀπό βρέφους τά ἱερά γράμματα οἶδας, τά δυνάμενά σε σοφίσαι εἰς σωτηρίαν διά πίστεως τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. (Β' Τιμοθέου, γ' 10 - 15)


του π. Ευθυμίου Μπαρδάκα

Διωγμοί και παθήματα από μέρους των απίστων και πονηρών ανθρώπων, οι οποίοι λόγω της κακίας των δεν ήθελαν να δεχθούν το κήρυγμα του Ευαγγελίου, αυτή ήταν όλη η ζωή των Αγίων Αποστόλων και ιδιαίτερα του Αποστόλου Παύλου. Συνεχείς διωγμοί και παθήματα. Πήγαινε από το ένα μέρος στο άλλο, έτρεχε παντού και κήρυττε τον Χριστόν και στην Ανατολή και στην Δύση. Εκήρυττε με δύναμη, με ιερό ζήλο, με φλόγα ψυχής και έδειχνε φανερά σε όλους, πως ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού και Σωτήρ του κόσμου. Από αυτούς που τον άκουγαν, άλλοι πίστευαν, άλλοι έμεναν στην απιστία. Εκείνοι που τον πίστευαν τον ακολουθούσαν και τον τιμούσαν. Αυτοί, που δεν τον πίστευαν, τον κατεδίωκαν να τον θανατώσουν. Υπέφερε πολλά παθήματα, υπέστη πολλούς και φοβερούς διωγμούς ο Απόστολος Παύλος ιδίως στα μέρη της Μικράς Ασίας, στην Αντιόχεια, το Ικόνιο, τα Λύστρα. Φοβερούς διωγμούς, όπως είπαμε. Αλλά από όλους αυτούς, όπως λέγει η περικοπή, τον έσωσε ο Κύριος. Προσθέτει όμως και τούτο, που όλοι οι πιστοί και ευσεβείς Χριστιανοί πρέπει να το πρεσέξωμε: ''Και πάντες -λέγει- οι θέλοντες ευσεβώς ζην εν Χριστώ Ιησού διωχθήσονται''. Προσέξτε Χριστιανοί, λέει ο Απόστολος του Θεού, δεν διωκόμεθα μόνο εμείς οι Απόστολοι. Να ξέρετε, ότι και όλοι εσείς, που θα θελήσετε να ζήσετε σύμφωνα με το θέλημα του Ιησού Χριστού και σεις θα διωχθείτε. Λοιπόν, διωγμοί και παθήματα η ζωή των Αποστόλων, διωγμοί και παθήματα η ζωή των καλών, των γνησίων, των ευσεβών Χριστιανών. Για ποιο λόγο; Για τον λόγο, ότι πιστεύουν στον Χριστό και γιατι, αφού πιστεύουν στον Χριστόν, θεωρούν αναγκαίο και να συμμορφώνονται προς το Ευαγγέλιο και το θέλημα του Χριστού. Να έχουν συνέπεια στην ζωήν των. Όχι μόνο λόγια και θεωρία, αλλά και έργα και πράξη και βίον καθαρόν, άγιον, θεάρεστον. Να μην είναι εγωισταί και συμφεροντολόγοι και εκμεταλλευταί και κλέπται καί άρπαγες, αλλά να είναι δίκαιοι, φιλάνθρωποι και φιλάδελφοι, τίμιοι, ειλικρινείς, ίσιοι άνθρωποι, να θυσιάζουν τα συμφέροντά τους για τα κοινά, να είναι ευσυνείδητοι, έντιμοι, άνθρωποι του καθήκοντος, άνθρωποι της Εκκλησίας, σεμνοί, ηθικοί, καθαροί στον βίο και ακηλίδωτοι. Γι' αυτόν τον λόγο συνήθως διώκονται οι Χριστιανοί. Επειδή είναι τίμιοι και δεν είναι άτιμοι. Επειδή είναι πιστοί και δεν είναι άπιστοι. Γι' αυτούς τους λόγους διώκονται και δοκιμάζουν πολλές φορές μεγάλες δοκιμασίες, υφίστανται μεγάλες αδικίες, πάσχουν παθήματα φοβερά. Και από ποιους πάσχουν και διώκονται; Από τους αντιθέτους. Από εκείνους που φρονούν και παραδέχονται και ακολουθούν τα αντίθετα από τους πιστούς και ευσεβείς. Οι ασυνείδητοι πιέζουν τους ευσυνειδήτους. Οι εκμεταλλευταί και άδικοι, αγωνίζονται να κάνουν ομοίους με τους εαυτούς των, τους δικαίους και τιμίους και όταν βλέπουν πως δεν γίνονται, αποφασίζουν και επιδιώκουν την εξόντωσή των. Γίνεσαι κλέφτης μαζί μου; Γίνεσαι ανήθικος, πρόστυχος, διεφθαρμένος προς ικανοποίηση αμαρτωλών και ενόχων επιθυμιών και παθών; Γίνεσαι ψευδομάρτυρας και πλαστογράφος για να μπορέσουμε να κερδίσουμε μια δίκη, να γεμίσουμε τις τσέπες μας λεπτά; Αν γίνεσαι, τότε εντάξει. Είσαι φίλος καλός και μη φοβάσαι. Όχι μοναχά μη φοβάσαι, αλλά πάρε και θέσεις καλές, πάρε και αξιώματα, πάρε και χρήματα. Δεν γίνεσαι όμοιός μας και θέλεις να μας κάνεις τον τίμιο, τον Χριστιανό; Τότε θα πληρώσεις την άρνησή σου. Θα πληρώσεις με το παραπάνω την πίστη και την αρετή σου. Τότε θα διωχθείς. Δεν θα σταθείς ήσυχος πουθενά, έως ότου εξοντωθείς. Επειδή είσαι καλός και τίμιος Χριστιανός, γι' αυτό θα διωχθείς. Πόσα τέτοια δεν γίνονται στις ημέρες μας! Πόσοι Χριστιανοί πιστοί, πόσοι άνθρωποι τίμιοι και καλοί δεν διώκονται, δεν παραμερίζονται, δεν χάνουν περιουσίες και θέσεις και αξιώματα και τιμές! Και τι θα κάνομε; Θα τα δεχθούμε και θα τα υπομείνουμε όλα. Όλους τους διωγμούς, όλες τις αδικίες και συκοφαντίες, όλα τα παθήματα. Επειδή είμαστε Χριστιανοί με Ορθόδοξη Ομολογία και με έργα κατά Χριστόν, γι' αυτό δεν μας κυνηγούν και μας αδικούν; Αφού γίνονται όλα αυτά για την πίστη μας, είναι τιμή και δόξα μας. Είναι παράσημα για όλους εμάς. Είναι καυχήματά μας. Και μη φοβόμαστε τους κατατρεγμούς των αδίκων και ασεβών. 


Όπως ο Θεός προστάτευε στους διωγμούς

τους Αποστόλους του και τους έσωζε από βεβαίους θανάτους, 

έτσι πάντοτε θα προστατεύει και εμάς 

από τις επιβουλές και κακουργίες των πονηρών ανθρώπων. 

Θα μας προστατεύει και θα μας ευλογεί. 

Ο Απόστολος μας το είπε: 

''Πάντες οι θέλοντες ευσεβώς ζην εν Χριστώ Ιησού διωχθήσονται''. 

Τί ευλογία και χάρις Θεού να διωκόμεθα για την πίστη μας! 

Ας δεχθούμε με υπομονή και χαρά αυτούς τους διωγμούς 

και η ανταμοιβή μας θα είναι μεγάλη 

στη γη και στους ουρανούς. Άρθρο του Αρχιμανδρίτη π. Ευθυμίου Μπαρδάκα 
εκ του προσωπικού του Ιστολογίου ''ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ''. 
Εισαγωγή στο μονοτονικό σύστημα και επιμέλεια κειμένου ΑΓΙΟΚΥΠΡΙΑΝΙΤΗΣ.


Αρχιμανδρίτης π. Ευθύμιος Μπαρδάκας

Εφημέριος Ι. Ν. Παναγίας Προυσιωτίσσης Τσακού Αγίας Παρασκευής Αττικής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου