Πέμπτη, 4 Ιανουαρίου 2018

Ὅσιος Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ – Τό πανσωστικό θέλημα τοῦ Θεοῦ


  «… Ἀλλά τό πρῶτο, τό πανσωστικό θέλημα τοῦ Θεοῦ, συνίσταται στήν ἐκτέλεση τοῦ καλοῦ μόνον γιά νά ἀποκτήσει κανείς τό Ἅγιο Πνεῦμα, ὡς ἕναν αἰώνιο, ἀνεξάντλητο θησαυρό ὁ ὁποῖος δέν μπορεῖ νά ἐκτιμηθεῖ σωστά. 
Ἡ ἀπόκτηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἴναι, ἄς ποῦμε, τό λάδι τό ὁποῖο ἔλειπε ἀπό τίς μωρές παρθένες. Ὀνομάσθηκαν μωρές ἀκριβῶς ἐπειδή εἴχαν ξεχάσει τόν ἀπαραίτητο καρπό τῆς ἀρετῆς, τήν χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, δίχως τήν ὁποία κανείς δέν σώζεται οὔτε μπορεῖ νά σωθεῖ … «
 
Ο ΑΓΙΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΟΥ ΣΑΡΩΦ, Ἐκδόσεις Ἅγιος Σεραφείμ τοῦ Σαρώφ, Κεφ. 8. Μία θαυμαστή Ἀποκάλυψη στόν Κόσμο, σελ. 134.
Πηγή
https://paraklisi.blogspot.gr/2016/07/blog-post_180.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου