Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015

Για την τόλμη του αγίου Ιωσήφ του απο Αριμαθαίας

Επειδή την περασμένη Κυριακή των Μυροφόρων διαβάστηκε το Ευαγγέλιο της Αποκαθήλωσης του Σώματος του Κυρίου απο τον άγιο Ιωσήφ τον από Αριμαθαίας, παραθέτουμε μικρό απόσπασμα απο το βιβλίο «ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ» τ. Γ΄, του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου για τον άγιο Ιωσήφ και την τόλμη του.

Για την τόλμη του αγίου Ιωσήφ του απο Αριμαθαίας

38 Μετὰ δὲ ταῦτα ἠρώτησεν τὸν Πιλᾶτον Ἰωσὴφ ὁ ἀπὸ Ἁριμαθαίας, ὢν μαθητὴς τοῦ Ἰησοῦ, κεκρυμμένος δὲ διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων, ἵνα ἄρῃ τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ· καὶ ἐπέτρεψεν ὁ Πιλᾶτος. ἦλθεν οὖν καὶ ἦρε τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ. Μεταφράζουμε: «Μετά δε απ΄ αυτά ο Ιωσήφ από την Αριμαθαία, ο οποίος ήταν μαθητής του Ιησού, αλλά κρυφός για το φόβο των Ιουδαίων, παρακάλεσε τον Πιλάτο ν΄ αποκαθηλώση (να ξεκρεμάση από το σταυρό) το σώμα του Ιησού. Και επέτρεψεν ο Πιλάτος. Ήλθε λοιπόν και αποκαθήλωσε (ξεκρέμασε από το σταυρό) το σώμα του Ιησού»

ονομα ΝΙΣωτ 2 πΔειλός ο Ιωσήφ. Αλλ΄ επειδή είχε ευγένεια ψυχής, ο Χριστός έκανε θαύμα σ΄ αυτόν. Ενώ προηγουμένως φοβόταν, και όταν ήλθεν η ώρα της δίκης και καταδίκης και σταυρώσεως του Χριστού έπρεπε να φοβηθή περισσότερο, πολύ περισσότερο, δεν tapeinφοβήθηκε, αλλ΄ έλαβε θάρρος, απέκτησε τόλμη. Και έδειξε το θάρρος και την τόλμη σε δύο κρίσιμες στιγμές. Πρώτον διαφώνησε προς το Ιουδαϊκό Συνέδριο για την καταδίκη του Ιησού (Λουκ. κγ΄51). Και δεύτερον, πήγε στον Πιλάτο και ζήτησε να του επιτρέψη ν΄ αποκαθηλώση το σώμα του Ιησού από το σταυρό, για να το ενταφιάση και να προσφέρη έτσι επικήδειες τιμές στο μεγάλο Νεκρό. «Τολμήσας εισήλθε προς Πιλάτον και ητήσατο το σώμα του Ιησού», λέγει ο ευαγγελιστής brΜάρκος (ιε΄43). Αυτό το «τολμήσας» είνε σαν βροντή και αστραπή μέσα στο σκότος και την καταιγίδα. Οι επίσημοι μαθηταί του Ιησού τρομοκρατήθηκαν και διασκορπίσθηκαν. Ο δε «κεκρυμμένος» μαθητής έγινε διακεκριμένος. Προέβη σε τολμηρή πράξι υπέρ του Ιησού, η οποία ήταν δυνατό να ανεβάση και αυτόν επάνω σε σταυρό. «Πέπαυται τόλμα μαθητών, Αριμαθαίος δε αριστεύει Ιωσήφ», ψάλλει η Εκκλησία.

ΕΥΑΓΓ.ΙΩ. Γ' περ μ
Απο τις σελ. 270-1 και την ερμηνεία του στίχου 38 του ιθ’ κεφαλαίου του Ευαγγελίου του Ιωάννου που υπάρχει στο εξαίρετο ερμηνευτικό υπόμνημα του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου «Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου» τόμος Γ’. Εκδόσεις της Ορθόδοξης Ιεραποστολικής Αδελφότητας Ο ΣΤΑΥΡΟΣ, Αθήνα 2012.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου